Zabrana kombi prevoza – NOVI I KONKRETNIJI ODGOVORI

Pošto smo nakon teksta „Zabrana kombi prevoza – o čemu je u stvari reč?“ dobili mnogo pitanja u vezi sa zabranom prevoza putnika kombijima sa 8 ili manje sedišta za putnike (tzv. 8+1), pokušaćemo što kraće i razumljivije da odgovorimo na njih. Na određena pitanja ne možemo da damo odgovor, pa smo uputili pitanja nadležnom Ministarstvu i čim dobijemo odgovore, objavićemo ih.

Kada je zabrana počela?

Zabrana je počela 12. februara 2017. godine.

Na koja vozila se odnosi apsolutna zabrana komercijalnog prevoza putnika?

Zabrana se odnosi na kombije i druga vozila koja imaju 8 ili manje mesta za putnike (tzv. 8+1, tj. 9 sedišta uključujući i sedište za vozača).

Kakve veze ima broj sedišta u kombiju sa ovom zabranom?

Kombi sa 8 mesta za putnike smatra se putničkim vozilom, a putničkim vozilom je po zakonu zabranjeno obavljati javni, tj. komercijalni prevoz u kojem se putnicima naplaćuje vožnja.

Ukoliko kombi ima više od 8 mesta za putnike, smatra se lakim autobusom (tzv. minibusom) i njime može da se obavlja gore pomenuti javni prevoz sa naplatom, ali naravno uz sve potrebne dozvole/licence.

Dakle, „mali“ kombi sa 8+1 sedišta je putničko vozilo i ne sme da se koristi za prevoz putnika uz naplatu vožnje, a „veliki“ kombi sa više od 8+1 sedišta smatra se (lakim) autobusom i po zakonu je njime dozvoljeno prevoziti putnike uz naplatu.

Šta ako ja kao fizičko lice imam privatan kombi sa 8 sedišta za putnike i njime prevozim samo članove porodice, prijatelje ili kolege sa posla?

U tom slučaju, po Zakonu slobodno možete da koristite svoj kombi, bez ikakvih ograničenja.

Međutim, kada su u pitanju kolege sa posla sa kojima možda delite troškove za gorivo i zajedno putujete na posao i sa posla, inspekcija može da se pozove na Član 13. koji vam prenosimo u prečišćenom, tj. pojednostavljenom obliku kako bi bio razumljiviji:

Javnim prevozom koji je zakonom zabranjen smatra se domaći ili međunarodni prevoz koji putničkim vozilom (tj. kombijem sa 8 ili manje sedišta za putnike) obavlja lice koje nije registrovano kao prevoznik, a pritom se:

prevoz obavlja dva ili više puta tokom dana, nedelje ili meseca
na istom ili sličnom putu
ili se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju na istim ili sličnim mestima
i putnici nisu u srodstvu sa vozačem
Upravo u takvoj situaciji, kada npr. svojim privatnim kombijem svakodnevno vozite svoje kolege koje žive u vašoj blizini ili na ruti kojom idete na posao i pritom delite troškove za gorivo, može doći do problema, pošto ste praktično ispunili sve uslove da budete osumnjičeni kao ilegalni prevoznik.

Odluči li inspekcija da vam piše prijavu i privremeno zapleni vozilo, uprkos svim dokazima koje možete da predočite na licu mesta da niste ilegalni prevoznik, verovatno ćete pravdu morati da potražite na sudu, gde ne bi trebalo da bude problema, pošto će se utvrditi da prevozite putnike samo prilikom odlaska na i dolaska sa posla, kao i da svi putnici stanuju na ili u blizini rute kojom se krećete i rade u istoj firmi kao i vi ili nekoj firmi u blizini.

Naglašavamo da sve gore navedeno prenosimo samo na osnovu onoga što smo pročitali u „Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju“ – ostaje pitanje kako će se kontrola sprovoditi u praksi, kakve će dokaze inspekcija/policija tražiti kako bi se utvrdilo da niste „divlji“ prevoznik i slično.

Da li smem da prevozim svoju porodicu u takvom kombiju?

Da – možda će inspekcija u zavisnosti od starosti dece i od posedovanja ličnih dokumenata obaviti manje ili više detaljnu proveru, ali niko ne može da vam zabrani da vozite sopstvenu porodicu bilo kakvim putničkim vozilom koje je legalno registrovano.

Kako će funkcionisati kontrola u praksi?

Nije nam poznato. Poslali smo upit nadležnima i čim dobijemo odgovor, podelićemo ga sa vama.

Međutim, zaustavi li saobraćajna policija kombi sa npr. sedam putnika, a kombi je u vlasništvu fizičkog lica i nije registrovan za javni prevoz, vozač može da objasni da nije reč o plaćenom prevozu, već da se jednostavno grupa prijatelja negde zaputila ili npr. da zajedno idu na posao i eventualno dele troškove za gorivo.

Kako će u takvim situacijama reagovati policija ili inspekcija, ostaje da se vidi.

Inspekcija može da proverava i da li ste od svoje plate mogli da platite gorivo koje ste potrošili u prethodnom periodu?!

Tu je još jedan problem – inspekcija može da proveri da li je vlasnik/vozač mogao da od svoje plate ili penzije plati gorivo koje je potrošio od poslednjeg tehničkog pregleda, kada je u zapisniku evidentiran pređen broj kilometara, do trenutka kada se obavlja inspekcija. Nećemo ulaziti u problematiku obavljanja ovakve provere, mogućnosti smanjivanja kilometraže, itd.

Da li firma ili preduzetnik sme za sopstvene potrebe da prevozi svoje zaposlene u kombiju sa 8 ili manje putnčkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne sme da im naplaćuje prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li firma ili preduzetnik sme za sopstvene potrebe da prevozi članove porodice svojih zaposlenih za odlazak na odmor ili rekreaciju u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne sme da im naplaćuje prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li firma ili preduzetnik sme za sopstvene potrebe da prevozi lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne sme da im naplaćuje prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li poljoprivrednik sme za sopstvene potrebe da prevozi članove porodičnog poljoprivrednog domaćinstva i druge osobe za potrebe obavljanja svoje delatnosti u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne sme da im naplaćuje prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li pravna lica koja imaju svoja odmarališta smeju za sopstvene potrebe u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta da prevoze svoje goste?

DA – to je dozvoljeno, ali ne smeju da im naplaćuju prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li ustanove u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite smeju za sopstvene potrebe da prevoze svoje pacijente, odnosno korisnike u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne smeju da im naplaćuju prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Da li ustanove u oblasti kulture, obrazovanja i sportske organizacije, kao i udruženja, zajednice i druge organizacije u tim oblastima smeju da za sopstvene potrebe prevoze svoje učenike, studente, nastavno osoblje, odnosno svoje članove, u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta?

DA – to je dozvoljeno, ali ne smeju da im naplaćuju prevoz. Dozvoljen je prevoz samo u Srbiji.

Važno – obavezan natpis na vozilu

Na prednjoj strani vozila kojim se vrši domaći prevoz za sopstvene potrebe mora da se nalazi natpis: „Prevoz za sopstvene potrebeˮ.

Da li firma, preduzetnik, poljoprivrednik i druga pravna lica smeju za sopstvene potrebe u kombiju sa 8 ili manje putničkih sedišta da prevoze PREKO GRANICE, tj. u INOSTRANSTVO:

svoje zaposlene
članove porodice svojih zaposlenih za odlazak na odmor ili rekreaciju
lica za potrebe obavljanja svoje delatnosti
članove porodičnog poljoprivrednog domaćinstva i pomoćno osoblje
itd.
NE – to nije dozvoljeno. Ukoliko žele da to urade, MORAJU DA IMAJU AUTOBUS ILI KOMBI SA VIŠE OD 8 putničkih sedišta (laki autobus, tzv. minibus) u vlasništvu ili uzet na lizing, što komplikuje situaciju zbog neophodne dokumentacije koja nije potrebna za kombi sa 8 ili manje putničkih sedišta.

Takođe, mogu da ga uzmu u zakup i da njime prevoze putnike u inostranstvo, ali samo uz uslov da već imaju jedan autobus/laki autobus, odnosno kombi sa više od 8 sedišta za putnike u vlasništvu ili uzet na lizing.

Šta je sa prevozom „od vrata do vrata“?

Ovakvu vrstu prevoza ne smeju više da obavljaju ni legalni kombiji sa više od 8 sedišta za putnike, tj. laki autobusi (minibusevi).

Zašto je zabranjen prevoz „od vrata do vrata“?

Prevoz od vrata do vrata nije dozvoljen zato što bi se smatrao vanlinijskim prevozom, a vanlinijski prevoz mora da ima utvrđenu putanju, početak i kraj vožnje, kao i mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika.

Takođe, vanlinijski prevoz se obavlja na osnovu putnog lista i pismenog ugovora između prevoznika i korisnika prevoza, odnosno privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika koji posreduje u zaključivanju ugovora.

Mora da se utvrdi polazište i odredište, početak puta, mesta ukrcavanja i iskrcavanja putnika i cena prevoza. Ako je prevoznik ovakav ugovor zaključio sa fizičkim licem, koje nije preduzetnik, ugovor mora da bude overen. Za jednu vožnju može se zaključiti samo jedan ugovor.

Ako se vanlinijski prevoz obavlja svakodnevno na istom ili sličnom putu, u isto vreme i sa sličnim stajalištima, smatraće se linijskim prevozom i kršenjem zakona.

Da li strane firme mogu da prevoze putnike u Srbiji kombijima sa 8 ili manje sedišta za putnike?

Ne – ovo je zabranjeno i stranim kompanijama koje se bave prevozom putnika, bez obzira da li je u pitanju linijski, posebni linijski ili vanlinijski prevoz.

Da li se ova zabrana odnosi i na taksi vozila?

Ne – zabrana se ne odnosi na taksije, pošto je njihov rad regulisan posebnim propisima.

Da li kombiji mogu da se registruju kao taksi i da tako nastave da rade?

Ne – zato što taksi sme da ima najviše 4 sedišta za putnike ili 5 uključujući i vozačevo sedište i najmanje 4 vrata. Takođe, zabranjeno je taksijem obavljati linijski prevoz, a tu su i druga ograničenja.

Ostale situacije i problemi

Ukoliko u ovom tekstu niste našli odgovor na pitanje koje vas muči, postavite ga u komentarima, a mi ćemo se obratiti nadležnom Ministarstvu.

Leave a Comment